VELKOMMEN TIL TEKKA AS!

Byggeadministrasjon over hele Østlandet!

VI HOLDER TIL SENTRALT I LØRENSKOG, OG UTFØRER OPPDRAG FOR BYGGHERRER OG ENTREPRENØRER I HELE ØSTLANDSOMRÅDET.

Kontakt oss idag for en uforpliktende samtale om ditt prosjekt!

  Bibliotekgata 30, 1473 LØRENSKOG

  Orgnr 925 386 251

Fornøyde kunder

Vi tror at den beste markedsføringen er fornøyde kunder, og kundens ønsker er derfor i fokus uavhengig av størrelse på jobben.

Solid samarbeidspartner

Vi har godt innarbeidede rutiner og et solid fotfeste i bransjen. Dette sammen med kontinuerlig utvikling gjør oss til en solid samarbeidspartner.

Rutiner og kvalitetssikring

Vi har gode rutiner for kvalitetssikring. Som kunde av oss skal du være fornøyd med de tjenestene som leveres og oppleve en høy grad av service

Om oss

TEKKA er et frittstående firma som leverer prosjektadministrative ytelser knyttet til bygg- og anleggsbransjen.

 Hovedkontoret er i Lørenskog og vi påtar oss prosjekter i hovedsak i Østlandsområdet

Vi er et lite firma med ønske om å jobbe med spennende prosjekter, og å utvikle oss i et kreativt og morsomt miljø

Gasellebedrift 2015

Gasellebedrift 2015

Årets gasellebedrift er en utmerkelse som deles ut av Dagens Næringsliv i samarbeid med Dun & Bradstreet. Utmerkelsen ble første gang utdelt i 2003.

Gasellebedrift 2016

Gasellebedrift 2016

Årets gasellebedrift er en utmerkelse som deles ut av Dagens Næringsliv i samarbeid med Dun & Bradstreet. Utmerkelsen ble første gang utdelt i 2003.

Gasellebedrift 2017

Gasellebedrift 2017

Årets gasellebedrift er en utmerkelse som deles ut av Dagens Næringsliv i samarbeid med Dun & Bradstreet. Utmerkelsen ble første gang utdelt i 2003.

Gasellebedrift 2018

Gasellebedrift 2018

Årets gasellebedrift er en utmerkelse som deles ut av Dagens Næringsliv i samarbeid med Dun & Bradstreet. Utmerkelsen ble første gang utdelt i 2003.

Våre tjenester

Prosjektutvikling

TEKKA kan bidra med rådgivning og veiledning i forbindelse med eiendomsutvikling for å sikre kunden det mest optimale prosjektet. Vi bidrar med analyser og utredninger i tidlig fase av prosjekter, mulighetsstudier, økonomivurderinger, styring av reguleringsprosesser, risikovurderinger mm

Prosjektledelse

TEKKA kan tilby prosjektledelse med lang kompetanse og erfaring. Vi bistår oppdragsgiver gjennom alle faser i et prosjekts liv, for å sikre det beste sluttproduktet. Vi tilbyr analytiske vurderinger, kontraktsstrategi, kontrahering, kvalitetsledelse, SHA-ledelse, budsjettstyring og kontroll, fremdriftsvurderinger og oppfølging

Prosjekteringsledelse

Vi har mange års erfaring med prosjekteringsledelse. Vi legger stor vekt på å oppfyllelse av kundens krav og ønsker, så vel som lov og forskrift, og dette ivaretas gjennom overordnede styringsdokumenter. Tverrfaglighet, BIM-koordinering, fremdriftsstyring, kost/nytte-vurderinger og miljøstyring er nøkkelord i vår prosjekteringsledelse. 

Byggeledelse

TEKKA representerer oppdragsgiver i forbindelse med utførelsen og skal påse at prosjektet styres slik at alle offentlige krav og kontraktskrav oppfylles. TEKKA bidrar til et godt arbeidsmiljø og effektive prosjekter. Vi planlegger og kontrollerer alt innen KS, SHA, økonomi og fremdrift.

SHA-rådgivning

SHA-rådgivning: Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø er regulert innenfor lovverk, forskrifter og standarder. Våre SHA-rådgivere har som hovedformål å ivareta de ulike rollene angitt i byggherreforskriften, og bidrar innenfor planlegging, prosjektering og utførelse. TEKKA kan bistå med utarbeidelse av SHA-planer, ROS-analyser, revisjoner av systemer mm.  

KS-rådgivning

KS-rådgivning: Kvalitetssikring representerer alle de planlagte og systematiske prosesser som må følges for å oppnå et produkt i tråd med forventningene. TEKKA kan bistå med rådgivning og etablering av systemer, samt utføre revisjoner av KS-systemer for å vurdere nødvendige forbedringer.

Skoler

Bjørnsletta Skole

Oppdragsgiver: Undervisningsbygg Oslo KF
Omfang: 10 000 m2
Tid: 2009-2011
Oppdragets art: Skisseprosjekt, forprosjekt og tilbudsunderlag 
Info: Bjørnsletta skole er en 1-10 skole for ca 790 elever inkl. spesialavdeling. Prosjektet inkluderte også en liten flerbrukshall, etablering av gangvei og oppgradering av skolevei. Et Futurebuilt-prosjekt med blant annet passivhuskrav. Totalentreprise.

Blindern videregående skole

Oppdragsgiver: WK Entreprenør AS
Omfang: 10 000 m2
Tid: 2013-2014
Oppdragets art: Prosjekteringsledelse for totalentreprenør
Info: Blindern videregående skole er etablert i deler av tidligere nedlagte Sogn videregående skole. Prosjektet inkluderte ombygging og rehabilitering av eksisterende bygg, og huser 800 elever. 

Frogner 1-10 skole

Oppdragsgiver: Betonmast Romerike AS
Omfang: 20 000 m2
Tid: 2014-2015
Oppdragets art: Prosjekteringsgruppeledelse og BIM-koordinering i forprosjekt
Info: Frogner skole og kulturhus inkluderer ny 1-10 skole, kulturhus, flerbruksall og svømmehall, utomhusanlegg og nærvarmeanlegg for biobrensel. Samspillskontrakt med Sørum kommunale Eiendomsforetak KF. Passivhus.

Nordseter skole

Oppdragsgiver:   Undervisningsbygg Oslo KF
Omfang:   7 300 m2
Tid: 2015-2017
Oppdragets art: prosjekteringsgruppeledelse, BIM-koordinering, SHA-koordinering prosjektering. Forprosjekt, utarbeidelse av tilbudsgrunnlag og detaljprojekt.
Info: Totalrehabilitering av eksisterende skole.  Generalentreprise. TEK10

Vollebekk skole

Oppdragsgiver: WK Entreprenør AS
Omfang: 10 000 m2
Tid: 2014-2017
Oppdragets art: Prosjekteringsgruppeledelse i designkonkurranse, forprosjekt og detaljprosjektering i byggetid. BIM-koordinering.
Info: Prosjektet ble vinner av designkonkurranse.  Nybygg, passivhus/TEK10, samspillsentreprise.

Gamle Løren skole

Oppdragsgiver: Undervisningsbygg Oslo KF
Omfang: 10 700 m2
Tid: 2013-2015
Oppdragets art: Prosjekteringsgruppeledelse, BIM-koordinering, SHA-koordierning prosjektering
Info: Rehabilitering og utvidelse av 1-7 skole. Utarbeidelse av forprosjekt for begge byggetrinn, samt utarbeidelse av tilbudsgrunnlag for totalentreprise og oppfølging i byggetid for byggetrinn 1.

Formålsbygg

Margarinfabrikken Barnehage. Rehabilitering og nybygg.

Oppdragsgiver: WK Entreprenør AS
Omfang: 11 200 m2
Tid: 2008-2011
Oppdragets art: Prosjekteringsledelse. Økonomioppfølging. SHA-koordinator.
Info: Margarinfabrikken Barnehage er Norges største barnehage med plass til ca 480 barn. Rehabilitering av vernet bygg, samt nybygg med passivhuskrav. Samspillskontrakt med Omsorgbygg Oslo KF.

Øivindsvei 2

Oppdragsgiver: Boligbygg Oslo KF
Omfang: 8 500 m2
Tid: 2015-2016
Oppdragets art: Prosjektledelse, prosjekteringsledelse, BIM-koordinering, SHA-koordinator prosjektering
Info: Nybygg med 80 leiligheter type omsorg+  for Bydel Bjerke. Inkl fellesfunksjoner og kontorer. Passivhus. Samspillskontrakt med entreprenør Bundebygg.

Kongsvinger Ungdomsskole

Oppdragsgiver: Ø. M. Fjeld AS
Omfang: 10 000 m2
Tid: 2016-2017
Oppdragets art: Prosjekteringledelse, SHA-koordinator prosjektering, BIM-koordinator
Info: Ungdomsskole for 720 elever og idrettshall. Riving og nybygg. Massivtre, Breeam-krav. Samspillsentreprise med Kongsvinger kommune.

Bolig

Ekertunet

Oppdragsgiver: Ø.M. Fjeld Utvikling as
Omfang: 5 200 m2
Tid: 2014-2015
Oppdragets art: Byggeledelse og SHA-koordinator for utførelse
Info: Boligprosjekt i Nannestad med butikk i underetasje. 29 leiligheter. Totalentreprise.

Waldemars Hage

Oppdragsgiver: AF Bygg Oslo/AF Gruppen
Omfang: 16 700 m2
Tid: 2003-2006
Oppdragets art: Prosjekterinsgledelse for totalentreprenør, samt tilvalgsansvarlig
Info: Oppføring av totalt 237 leiligheter i 2 byggetrinn. Inkludert parkeringsgarasje og utomhusanlegg.

Harbitzallèen Bolig

Oppdragsgiver: WK Entreprenør AS
Omfang: 320 leiligheter
Tid: 2016-2018
Oppdragets art: Prosjekteringsledelse, BIM-koordinator, SHA-koordinator prosjektering
Info: 320 leiligheter i 12 hus på felles kjeller på Skøyen i Oslo. Inkl uteareal og tilpasninger til fremtidige næringsarealer i og på kjeller. 

Næringsbygg

Lørenskog Nye Sentrum

Oppdragsgiver: NCC Construction
Omfang:  62 000 m2
Tid: 2005-2009
Oppdragets art: Prosjekteringsledelse, SHA-koordinator for prosjektering, leietakerkoordinator.
Info: Lørenskog Nye Sentrum inkluderte stor parkeringsgarasje, utvidelse av kjøpesenter og ombygging av eksisterende kjøpesenter, samt forberedelse for boliger og kulturhus som ble bygget på senere. Prosjektet inkluderte også oppgradering av hovedvei og nytt VA-anlegg for kommunen. Samspillskontrakt.

Clarion Hotel The HUB

Oppdragsgiver: Strawberry Brothers
Omfang: 52 000 m2
Tid: 2016-2019
Oppdragets art: Prosjektsjef i byggetid, prosjekteringsleder, SHA-koordinator SHA og BIM-koordinator i forprosjektfasen.
Info: Riving, nybygg og rehabilitering av hotell. Totalt 810 gjesterom, konferanseavdeling med storsal og restauranter, samt oppgradering av del av Skippergata til miljøgate. Samspillsentreprise. Breeam very good.

PonCat Berger

Oppdragsgiver: Betonmast Romerike 
Omfang: 20 000 m2
Tid: 2015-2016
Oppdragets art: Prosjekteringsledelse, SHA-koordinator prosjektering, BIM-koordinator
Info: Kontorbygg/hovedkontor for PonCat i Norge, samt verksted, sveise-, lakk- og vaskehall, og lager. Totalentreprise.

Kultur og Idrett

Lørenskog Hus

Oppdragsgiver: Lørenskog Kommune
Omfang: 15 000 m2
Tid: 2009-2011
Oppdragets art: Hovedbyggeledelse og prosjekteringsledelse
Info: Kulturhus med flere saler, bibliotek, kinosaler, kontorlokaler og restauranter. Utført i generalentreprise.

Skedsmo Flerbrukshall

Oppdragsgiver: Peab AS
Omfang: 2  200 m2
Tid: 2011-2012
Oppdragets art: Prosjekteringsledelse for totalentreprenør
Info: Flerbrukshall for Skedsmo Fylkeskommune. Nybygg.

Grefsen og Ekeberg Fleridrettshaller

Oppdragsgiver: Undervisningsbygg Oslo KF
Omfang: 2 200 m2
Tid: 2012-2013
Oppdragets art: Prosjekteringsgruppeledelse, SHA-koordinator prosjektering
Info: Utarbeidelse av forenklet skisse- og forprosjekt, samt utarbeidelse av tilbudsgrunnlag for totalentreprise. Nybygg.

Jobbe hos oss?

Vi søker nå prosjektledere og prosjekteringsledere til byggeprosjekter. Søkere bør ha mer enn 5 års erfaring fra byggherre-, entreprenør- eller konsulentvirksomhet, og bør ha utdannelse som ingeniør eller sivilingeniør, bachelor/master-grad. Vi kan tilby spennende prosjekter av ulik størrelse fra både offentlig og privat sektor og for både byggherrer og entreprenører. Vi har hovedkontor i Lørenskog og påtar oss prosjekter i hele Østlandsområdet, men hovedsaklig i Oslo og Akershus. Våre ansatte blir jevnlig kurset, for eksempel i kontraktsrett, teknisk forskrift, BIM-koordinering, offentlig anskaffelsesrutiner mm.

send oss din CV til randi@tekka.no

Ansatte i Tekka

Randi Øye Dahl

Prosjektleder

917 56 286
randi@tekka.no

Trond Dahl

Daglig leder/Prosjektleder

913 36 556
trond.johan.dahl@tekka.no

Peter Markusson

Prosjektleder

404 95 025
peter.markusson@tekka.no

Finn Strømsvik

Prosjektleder

951 76 438
finn.stromsvik@tekka.no

Kontakt oss

  post@tekka.no

  63 89 22 20

  Bibliotekgata 30, 1473 LØRENSKOG

  Orgnr 925 386 251

hCaptcha